Etablering af egen virksomhed i Kina

Under trygge forhold i dansk industripark

Kaare Petersen, General Manager, DESMI Pumping China udtaler:

“Når DESMI, på trods af mange års erfaring i Kina, har valgt at placere vores seneste investering i Kina i B2B Industrial Park,  skyldes det bl.a. den sikkerhed vi opnår i samarbejdet med B2B’s dansk/kinesiske ledelse herunder også deres store lokalkendskab. De har stor viden og erfaring med etablering af produktion i Kina og er praktiske folk, der har fundet gode løsninger på vores løbende udfordringer.”

Etablering af egen virksomhed i Kina 

B2B link China tilbyder hjælp til etablering af virksomheder i vores egen industripark

Vi bygger og udlejer fabrikker og bistår praktisk i hele processen med etablering og flytning/opstart af produktion.

Vores hjælp til opstart af egen produktion i Kina er skræddersyet til virksomheder med begrænset praktisk viden om Kina. Vi har en enkelt større dansk virksomhed, der har lejet 6.000 m2, men målgruppen er også de lidt mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har ressourcer til 2-3 år før produktionsopstart at sende 10 mand i forvejen for selv at undersøge forholdene.

Dansk / kinesisk ledelse i B2B Industrial Park


B2B Link China har en helt særlig viden på området. Den dansk/kinesiske ledelse i B2B’s industripark i Xuancheng, Kina har praktisk erfaring i opstart af produktionsvirksomheder i Kina og har ved flere lejligheder flyttet hele produktioner fra Vesteuropa til Kina.

Vi tilbyder ikke blot konsulentassistance i de indledende faser med rapportudarbejdelse, selskabsregistrering og planlægning, men hjælper i hele processen fra udarbejdelse af beslutningsgrundlag over udlejning af produktionslokaler til praktisk daglig assistance.

B2B’s skræddersyede Kina-løsning indeholder følgende elementer:

  • Investigation
  • Get up running
  • Basic services
  • Special services

Kontakt os for en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i B2B’s “tailormade China solution”.

DESMI Pumping

“Vi opnår sikkerhed i etableringen ved samarbejdet med B2B’s dansk/kinesiske ledelse”

DESMI Pumping Technology i 2012

Direktør Kaare Petersen, DESMI, udtaler: “DESMI er meget tryg ved placeringen i B2B Industrial Park. Vi samarbejder godt med B2B’s danske ledelse i Xuancheng og det er vigtigt for os, at kunne snakke med en, som forstår vores tankegang og deler vores holdninger“.

Sådan kommer du igang. Trin for trin introduktion:

null

Trin 01

Udarbejdelse af feasibility study (6-9 uger)

a. Forretningsbeskrivelse
b. Produkter og produktionskapacitet
c. Virksomhedsdetaljer og – struktur
d. Forslag til produktions set-up, herunder organisation og ledelse
e. Kommerciel analyse, inkl. plan for salg og distribution
f. Omkostninger til etablering, herunder support fra B2B Industripark
g. Tidsplan for etablering
h. Budget for de første 5 år – overslag over typiske driftsomkostninger og faste
udgifter

null

Trin 02

 Udarbejdelse af lejeaftale med B2B industripark (2-3 uger)

a. Lejeaftale indeholdende betingelser, antal m2 og priser
b. Dato for overtagelse af fabriksfaciliteter
c. Aftale om fabriksindretning, herunder tegninger og specifikationer (vand, el,
osv.)
d. Vedligeholdelse, kontraktophør, betaling
e. Andet

null

Trin 03

Udarbejdelse af serviceaftale med B2B industripark (2-3 uger)

a. Projektledelse i opstartsfasen, inkl. etablering af kontorfaciliteter, ansættelse af
nøglepersoner, indkøb af udstyr, installation af IT, osv.
b. Basisfaciliteter såsom kantine, overnatningsfaciliteter, transport
c. Udvidet service i form af økonomi- og bogholderistyring, kvalitetskontrol,
udvælgelse af leverandører, rekruttering og ansættelseskontrakter,
sikkerhedsvagt-ordning, m.m.

null

Trin 04

Virksomhedsregistrering (6-8 uger)

a. B2B industripark sørger for procedurer i forbindelse med virksomheds-
godkendelse
b. Udarbejdelse af virksomhedsvedtægter og feasibility study på kinesisk
c. Indgivelse af ansøgning om forretningslicens
d. Modtage forretningslicens og andre certifikater
e. Hjælper med oprettelse af påkrævede bankkonti i forbindelse med registrering
hos de lokale myndigheder
f. Formelle registreringer:
i. Skattekontoret
ii. Arbejdsformidlingen
iii. Toldregistreringen
iv. Sygesikringen
v. SAFE – State Administration for Foreign Exchange
g. Udstedelse af relevante import- og eksportlicenser

null

Trin 05

Ansættelse af daglig leder (8-12 uger afhængig af varsel)
a. Vedkommende bør inddrages tidligt i etableringsfasen.

Opførelse af fabrik / Leje af standard fabrik (16 uger afhængig af vejrlig)
a. Inklusive etablering af udendørsarealer (parkering, grønne områder, osv.)
b. Alternativt at bruge B2B Industriparks allerede opførte standard faciliteter

Forberedelser til indretn. af kontor-, produktions- og lagerlokaler (3-4 uger)
a. Designe områderne, specificere krav til indretning samt indkøb

Klargøre de basale fabriksinstallationer, inkl. brandalarmer, m.m. (3-4 uger)

Indretning og klargøring til produktion / lager (4-5 uger)
a. Kontor-, produktions- og lagerområder iht. ovenstående pkt. 7

Indkøb af udstyr til produktion og kontor (4-12 uger)
a. Import eller lokalt indkøb

null

Trin 06

Indkøb af udstyr til produktion og kontor (4-12 uger)
a. Import eller lokalt indkøb

Indkøb af materiale til produktion – import eller lokalt (5-12 uger)
a. Import eller lokalt indkøb

Installation af IT og øvrigt kontorudstyr (1-2 uger)

Installation af udstyr til produktion, montage og lager (3-4 uger)

Ansættelse og uddannelse af operatører (2-3 uger)
a. Dette bør foretages af den nye daglige leder

Indkøring af produktion / Produktionstest (3-4 uger)

Test og forsendelse af produktionsprøver (6-9 uger – kan variere)

Opstart af normal produktion

En tommelfinger-regel:

Som tommelfinger-regel har B2B Industrial Park brug for 25 uger beregnet fra det tidspunkt hvor kunden er klar, til produktionen er i gang!
Det endelige tidsforbrug afhænger dog altid af den enkelte kundes ønsker og behov samt projektets kompleksitet.
Vigtigt: B2B Link Chinas Industripark har dansk ledelse i Kina til at hjælpe din virksomhed sikkert gennem hele processen.